Refund and Return policy

สิทธิ์ในการคืนเงินและคืนสินค้า

Business illustrations by Storyset

          ฉันสามารถคืนสินค้า(หรือบริการ)ได้หรือไม่?

          สินค้าทั้งหมดที่ท่านซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นการขายขั้นสุดท้าย และไม่มีสิทธิ์ได้รับคืนหรือคืนเงิน โปรดอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดในการให้บริการอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ

          เรามีนโยบาย ‘ไม่รับแลกเปลี่ยนหรือจอง’ และคืนสินค้า(หรือบริการ)ใดๆ

          คำสั่งซื้อของฉันมีสิทธิ์ได้รับคืนหรือไม่

          สินค้าบางรายการที่ซื้อจากส่วนการขายไม่สามารถชำระคืนได้ โปรดตรวจสอบหมายเหตุควบคู่ไปกับการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อ

          รายการที่มีข้อเสนออื่นๆ : โปรดทราบว่ารายการที่ซื้อด้วยโปรโมชั่นแบบจำกัดเวลาหรือซื้อด้วยรหัสบัตรส่วนลดมีสิทธิ์ได้รับคืนเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

          หากคำสั่งซื้อของคุณผิดพลาด มีรายการที่ขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับคำสั่งซื้อของคุณ

          เงื่อนไขการคืนเงิน

          หากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระเงิน ที่เป็นผลมาจากระบบคอมพิวเตอร์ หากทางมายโกรว์อิ้งตรวจสอบแล้วว่าปัญหามาจากระบบจริง และทางมายโกรว์อิ้งได้รับการชำระเงินแล้ว แต่ท่านยังไม่ได้รับสินค้า(หรือบริการ) เราจะทำการชำระเงินคืนท่านในรูปแบบการชำระเงินเดิม

          รหัสบัตรส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นเงินคืนผ่านบัตรเครดิตได้

          เงื่อนไขการคืนเงินเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด มายโกรว์อิ้งขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน หากข้อผิดพลาดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบน และมายโกรว์อิ้งสามารถแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          การคืนเงินของฉันจะใช้เวลานานแค่ไหน?

          สามารถขอคืนเงินได้เมื่อมายโกรว์อิ้งได้ตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบแล้ว คาดว่าจะได้รับเงินคืนประมาณ 7 วันทำการนับจากวันที่มายโกรว์อิ้งได้รับเรื่องแล้ว

          ความล่าช้าในกระบวนการคืนเงินจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          ฉันจะตรวจสอบสถานะการคืนสินค้าได้อย่างไร?

          คุณสามารถตรวจสอบสถานะการคืนสินค้าได้โดยการส่งข้อความมาที่ E-mail : [email protected]